Projekt Vita

Z veseljem sporočamo, da smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do l. 2025 s programom “Več zdravja za družine otrok in mladostnikov z avtizmom – VITA”. Program bomo izvajali tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru in je namenjen staršem, starim staršem in/ali pedagoškim delavcem otrok, ki jih obravnavamo v naši ambulanti iz cele Slovenije. Sodelovanje v programu je za starše brezplačno.

Namen programa VITA je opolnomočiti starše in okrepiti njihovo duševno zdravje ter posredno duševno zdravje njihovih otrok in mladostnikov z AM v obliki preverjenega in znanstveno utemeljenega EarlyBird Plus (EBP) in Teen Life (TL) programa. EarlyBird Plus program predstavlja primer dobre prakse na področju izobraževanja in usposabljanja za starše predšolskih otrok z avtizmom starih od 5-9 let. V okviru tri-mesečnega EBP programa starši izboljšajo razumevanje, kaj je avtizem in kakšne so posebne potrebe njihovih otrok ter se seznanijo z učinkovitimi pristopi pri delu z njimi. Teen Life program je namenjen staršem otrok starih od 10 do 16 let ter vključuje razumevanje avtizma pri mladostnikih, razvoj samozavesti, spopadanje s stresom in anksioznostjo, razumevanje pubertete in neodvisnosti ter načrtovanje prihodnosti.

Drugi del našega programa je namenjen opolnomočenju študentov s posebnimi potrebami, ki bo potekalo v obliki podporne skupine, katere glavni namen je moralna in čustvena opora študentom, ki se zaradi svojih posebnosti in manjzmožnostjo na določenih področjih dnevno soočajo tako z akademskimi izzivi kot tudi težavami na področju čustvenega in socialnega delovanja. Ob tem bomo zagotoviti podporo in izobraževanje tudi visokošolskim učiteljem, ki poučujejo te študente v sklopu različnih študijskih programov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v obliki predavanj in konzultacij.

Projektni partnerji:
Projekt je bil izveden s pomočjo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije
Scroll to Top